Poomse

Poomse Nedir?

Poomse asla önemsiz hareketler değildir. Poomse hareketin kendiside değildir.Hareketlerin becerikli bir biçimde anlatımıdır.Seri hareketler biçiminde ruhunuzdaki becerinin ve yeteğin bir dışa vurumudur.Taekwondo felsefesinin bir kompozisyonu yani şekilerle anlatımıdır. Eğer Poomsede bir beceri ve sanat göremiyorsanız o taekwondo poomsesi değildir.Bu becerilerin içindeki saklı anlamları yorumluyamıyorsanız oda taekwondo poomsesi olmaz. Poomseler birbirine benzer hareketlerden oluşan fakat tamamen ayrı manalara gelen temel beceri hareketleridir.Taekwondodaki temel hareketlerin sanatlsal bir yaklaşımla anlatımı, taekwondo felsefesi ve etiğinin kompozisyon şeklinde ifade edilmesidir. Örnek vermek gerekirse: Nasılki sessiz flim anlatmaca oynarken konuyu söylemeden hareket ve mimiklerle içeriğini ve bilinmesi istenen aksiyonu anlatmaya çalışıyorsanız taekwondoda poomsede böyledir. Poomse çalışmak taekwondodaki temel tekniklerinizi sanatsal bir beceriye dönüşüp mükemmelleşmesine yardımcı olurken aynı anda ruhunuzun ve karekterinizin taekwondonun ilke ve prensipleri diye ifade edebileceğimiz felsefesinden uzaklaşmamasını sağlar. Hem vücud hemde ruh ve zihnin gelişimini sağlıyan taekwondonun en temel öğesidir.

Poomselerin Geçerliliği

Poomse birleşik bir kelime olup “poom” ve “sae” kelimelerinden oluşmuştur.Köken olarak korece bir kelimedir. Hareketin uslubu,tarzı, biçimi ,aksiyonu gibi değişik manalara gelir.Poomse taekwondonun bir çalışma sistemi olup bölümlere ayrılmış çalışma kalıplarıdır.Değişik becerileri içerirler.Duruşlar, Blıklar , Yumruklar , Tekmeler ve bunları yönlendiren felsefi kaideler vardır. Poomse taekwondonun bir çalışma programıdır.Siyah kuşak altı ve üstü için değişik formlar ve kalıplar vardır.1972 de Kukkiwon her poomseyi reforme etti, düzene ve kurala bağladı.Siyah kuşak olamayanlar için ayrı poomse kalıpları düzenlerken siyah kuşak ve üzeri için Koyeo , Keumgang, Taekbaek, Pyongwon, Sipjin, Jitae, Chokwon, Hansu and Ilyeo gibi poomse kalıpları koydu.Böylece bir dağınıklık ve düzensizliğin önüne geçildi.

Poomse seviyeleri başlıca 2 guruba ayrılır.”Poom” ve “Dan”.Poomseler ilk başlayandan başlar ve enyüksek seviyeye kadar gider bu süreç 15 yılı aşar.En yüksek seviye ppomseler 3 dan dan başlar ve 9, dan poomsesine kadar gider.Bunlar üst seviye Poomselerdir.Tabiki bu poomseleri herkes pratik olarak kemer seviyesine göre ve antrenörünün öğretileri doğrultusunda yapar.Mükemmellik kişinin gelişimine çabasına ,gayretine göre değişir. Poomseler sporcunun becerisini ve dinamizmini gösteren kombinasyonlardır. Olimpiyatlarda müsabaka olarak yer almadı.Ancak Avrupa bayanlar ve erkekler poomse şampiyonaları sürekli yapılan popüler branşlardır. Yakın bir gelecekte yeni kaidelerle düzenlenecek dünya şampiyonalarına hazırlık yapılmaktadır.