Kurallar

MÜSABAKA KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR

Madde 1.   Amaç:

Müsabaka kurallarının amacı; WTF, Bölgesel Birlikler ve üye Ülke Federasyonları  tarafından tüm düzeylerde düzenlenen/düzenlenecek olan müsabakalarda ortaya çıkan, tüm problemlerin adilane ve akıcı olarak yönetilebilmesini ve standart kuralların uygulanmasını garanti altına almaktır.

(Yorum:)

Madde 1’in amacı WTF tarafından düzenlenen yada desteklenen Taekwando müsabakalarının dünyanın her yerinde standardını sağlamaktır. Bu kuralların temel prensiplerini taşımayan herhangi bir müsabaka Taekwando müsabakası olarak kabul edilmeyecektir.

Madde 2.   Uygulama

Müsabaka kuralları, WTF, Bölgesel Birlikler ve üye Ülke Federasyonları tarafından düzenlenen/düzenlenecek olan tüm müsabakalarda uygulanacaktır. Bununla birlikte, Müsabaka Kurallarını kısmen değiştirmek isteyen herhangi bir Ulusal Federasyon, ilk olarak WTF’nin onayını alacaktır.

(Açıklama # 1)

İlk olarak onayın alınması:

Varolan kurallarda bazı değişiklikler yapmak isteyen herhangi bir federasyon, yapmak istediği değişiklikleri, değişiklik önerisi ve yapılmak istenilen değişikliğin gerekçeleri ile birlikte WTF’ye sunacaktır.  Kurallardaki değişikliklerin onayının WTF’den bir ay içinde veya planlı bir sonraki müsabakadan önce alınması gerekir.

(Açıklama # 2)

Sıkletlerin değişmesi, Uluslararası Hakem sayılarının artırılması veya azaltılması, saha komiserinin, kayıt yapan görevlinin ve doktor komisyonunun yerinin değişmesi vs, müsabaka sürelerinin ve WTF’ye sunulan ve WTF tarafından onaylanan kural kategorilerinin değişimi, bununla birlikte bu konular geçerli olsa bile, uyarılar, cezalar ve müsabaka alanı hiçbir şart altında değiştirilemez.

Madde 3.   Müsabaka Alanı

Maç yapılacak yer, metrik sistem ile 8x8 metrekarelik müsabaka alanını karşılayacak ve alanda rahatsızlık verici herhangi bir yansıma (renk karmaşası) olmayacaktır.8-8 lik müsabaka alanının etrafında bir emniyet alanı oluşturulacaktır. Maç yapılacak yerin toplam alanı 10*10 dan küçük ve 12-12 den büyük olmayacaktır.Müsabaka alanı elastik mat ile kaplanacaktır. Müsabaka alanı; gerekli durumlarda zeminden 0.6m-1metre  yükseğe kurulabilir. Sınır çizgisinin dış tarafı müsabıkların güvenliği açısından 30 dereceden daha az eğimli olacaktır.

 

B-1~4 Sınır hattı  (emniyet) #1 to #4
J1~4 Köşe Hakemleri  #1 to #3
R Orta Hakem
C-R Kırmızı Köşe Antrenörü
C-B Mavi Köşe Antrenörü
DOC Takım doktoru
Doctor Organizasyon doktoru

 

Müsabaka Alanının Sınırlarının Belirlenmesi

8 x 8’lik alan Müsabaka Alanı olarak adlandırılacaktır ve Müsabaka Alanı’nın son çizgisi Sınır Çizgisi olarak adlandırılacaktır. Kayıt Yapan Görevlilerin Masasına ve Komisyon Doktoru’nun Masasına bitişik Ön Sınır Çizgisi Sınır Çizgisi #1 olarak kabul edilecektir. Sınır Çizgisinden saat yönünde #1, ve diğer çizgiler, Sınır Çizgisi , #2,ve  #3, olarak adlandırılacaktır. (şemada bu sınır çizgileri B1, B2, B3 ve B4 olarak gösterilmektedir.)

2.      Durulacak Yerlerin Belirlenmesi

1) Orta Hakemin Yeri

Orta Hakemin yeri Müsabaka Alanının merkez noktasından 3. sınır çizgisine doğru

1.5m geride olmalıdır ve Hakem İşareti ile belirtilmelidir.

2) Yan Hakemlerin Yerleri

Yan Hakemin yeri sınır çizgisi #1 ile sınır çizgisi #2’in köşesinden 0.5m’de olacaktır. 2. Yan Hakemin yeri sınır çizgisi #3 ün ortasından  0.5m’de geride olacaktır.  3. Yan Hakemin yeri sınır çizgisi #1 ile sınır çizgisi #4’ün köşesinden 0.5m’de olacaktır.

(Yan hakem durumu sın kurallar çerçevesinde değişme gösterecek.Elektronik safeguartların çıkmasından sonra sadece kafa vuruşlarına puan veren 3 veya 2 hakem görev yapacak)

3) Kayıt Yapan Görevlinin Yeri

     Kayıt yapan görevlinin yeri sınır çizgisi #1’den 2 metre arkada müsabaka alanına dönük bir şekilde, sınır çizgisi #1 ile sınır çizgisi #2’nin köşesine bitişik olarak 2m’de yer alacaktır.

4)      Doktor Komisyonunun Yeri:

Doktor Komisyonunun yeri, Sınır Çizgisinin sağ        yanından 3 metre uzaklıkta olacaktır.

5)  Müsabıkların Yerleri

Müsabıkların Yerleri :

Müsabıkların yerleri birbirine karşı iki noktada,  Müsabaka Alanının merkezinden 1m, Sınır Çizgisi # 1’den 5m’de ( kırmızı Müsabık Sınır Çizgisi #2’ye ve mavi Müsabık Sınır Çizgisi #4’e doğru olacak) şekilde olmalıdır.

6)      Antrenörlerin Yerleri:

Antrenörlerin yerleri, her müsabıkın kenarındaki Sınır Çizgisinin orta noktasından 1m uzaklıkta olacaktır.

7)      Kontrol Masasının Yeri:

Müsabıkların koruyucu ekipmanlarının kontrol edilebilmesi için Kontrol Masasının yeri Müsabaka Alanının girişine yakın olacaktır.

(Açıklama #)

Elastik Mat:  Mat’ın elastikiyeti müsabakadan önce WTF tarafından onaylanmalıdır.

(Açıklama 2 #)

Müsabaka Alanının Ölçüleri: Müsabaka Alanı 8x8metre olmalı, güvenliğin sağlanması için Sınır Çizgisinden 1-2 metre genişlikte  dış alan olmalıdır. Buna göre; bir maç alanı 10×10 metre veya 12×12 metre olacaktır.

(Açıklama 3 #)

Müsabaka Platformu: Platform aşağıdaki şekle göre yapılmalıdır :

(Açıklama 4 #)

Renk: Mat’ın yüzeyindeki renk düzenlemesi rahatsız edici yansıma yapacak veya müsabık ya da seyircilerin görme yeteneklerini yoracak şekilde olmamalıdır. Bununla birlikte, renk düzenlemesi müsabıkların ekipmanları, giyimleri ve müsabaka yüzeyi ile uyumlu olmalıdır.

(Açıklama 5 #)

Kontrol Masası: Kontrol masasında, kontrol yapan görevli müsabıkların WTF onaylı tüm materyalleri giyinip giyinmediklerini kontrol eder ve müsabıkların gerektiği gibi hazır hale gelmelerini sağlar. Kontrol görevlisi eksiklik gördüğü durumlarda, müsabıklardan koruyucu ekipmanlarını değiştirmelerini isteyecektir.

(İyi Yönetim için Esaslar -1)

Orta hakem müsabaka alanının boyutlarını çok iyi bir şekilde kavramalıdır ve müsabakanın gereksiz yere haddinden fazla kesintiye uğramasının önüne geçebilmek için Müsabaka Alanının boyutlarının müsabaka yönetimine tüm kullanım alanı ile birlikte dahil olmasını sağlamalıdır.

(İyi Yönetim için Esaslar -2) Sınır Çizgisi

Müsabıklardan birinin iki ayağı Sınır Çizgisinden dışarı çıktığında, orta hakem hemen “Kal-yeo” komutu ile müsabakayı durduracak ve “Kyong-go” cezası verecektir. Müsabıklardan ikisinin de ayaklarının Sınır Çizgisinden dışarı çıkması durumunda, orta hakem hemen “Kal-yeo” komutu ile müsabakayı durduracak ve müsabıkların ikisine de “Kyong-go” cezası verecektir. (SINIR ÇİZGİSİ DIŞINA ÇIKMAK: Bu madde.

      A) Müsabıklardan birinin, iki ayağı sınır çizgisi dışına çıktığında ‘kyong-go’ cezası uygulanır.

      B) Kasıtsız olarak, teknik ve gard değişikliklerinde en az bir ayak sınır çizgisi dışına çıkarsa öncelikle ‘joo-eui’ verilir. Aynı hareketin tekrarında ‘kyong-go’ cezası uygulanır.

      C) Rakibin ayak vuruşu, itmesi veya çekmesi sonucu sınır çizgisi dışına çıkarsa ceza verilmez.)

Madde 4.   Müsabık

1.      Müsabıkların Nitelikleri:

1)      Katılımcı takımın milliyetinden olmak,

2)      Ulusal Taekwando Federasyonu tarafından önerilmek,

3)      Kukkiwon / WTF tarafından düzenlenen Taekwando Dan sertifikasına sahip olmak, Dünya Küçükler (Juniors) Taekwando Şampiyonası yapılıyorsa, Kukkiwon Poom / şampiyonanın yapıldığı yıl esas alınmak üzere 14-17 yaş arası Dan sertifikası sahibi olmak.

(Yorum)

Dünya Gençler Şampiyonası yapılırken yaş sınırlamasında doğum ayı değil şampiyonanın yapıldığı, 14-17 yaşları arasındaki  doğum yılı esas alınır. Örneğin; Şampiyonanın 9 Eylül 2004’te yapıldığını varsayarsak, 1 Ocak 1987 ile 31 Aralık 1990 arasında doğmuş olan müsabıklar müsabakalara katılma şartlarını haizdirler.

2. Müsabıkların Giyimleri ve Koruyucu Ekipmanlar

1)  Müsabıklar, müsabaka alanına girmeden önce kolsuz koruyucu ve giymeli, kask, kasık koruyucusu, kol ve diz koruyucusu, eldiven ve dişlik takmalıdırlar.

2)      Kasık koruyucusu ile kol ve diz koruyucusu, Taekwondo elbisesinin altına giyilmelidir. Müsabık kişisel kullanımı için WTF onaylı bu koruyucu ekipmanları, dişlik ve

(el) eldivenleri yanında getirmelidir. Başa kasktan başka koruyucu takılmasına izin

verilmeyecektir.

3) Elektronik safe guart müsabakalarında Safe guartlar organizasyon komitesi tarafından verilir.Onun dışındaki ekipmanlar kurallar dairesinde sporcular tarafından getirilir.

3.  Tıbbi Kontrol :

1)      WTF tarafından düzenlenen veya onaylanan Taekwando müsabakalarında, WTF Anti-doping kurallarında tarif edilen tüm uyuşturucu veya kimyasal maddelerin kullanımı yasaktır. Bununla birlikte, IOC Anti-doping kuralları Olimpik Taekwando Müsabakalarına ve karma sporlu yarışmalara uygulanabilir.

2)      Müsabıklardan birinin bu kuralı ihlal ettiği anlaşılırsa WTF gerekli tüm medikal testleri yapabilir, bu testlere katılmayı reddeden herhangi bir galip, yada testlerde yasak fiilleri işlediği anlaşılan galip, bulunduğu pozisyonundan düşürülür, ikinci durumdaki müsabık bu galibin yerini alır.

3)      Tıbbi/Medikal testlerin yapılmasından organizasyon komitesi sorumlu olacaktır.

4)      WTF Anti-doping Kuralları, kanunların bir parçası olarak kabul edilecektir.

(Açıklama # 1)

Katılımcı takımını milliyetinden olmak:

Müsabık, milli takımın temsilcisi olduğunda, bu şahsın vatandaşlığı temsil ettiği ülke tarafından katılım başvurusu yapılmadan önce karara bağlanır. Vatandaşlığın belirlenmesi pasaport kontrolü ile yapılır. Müsabıkın birden fazla milliyeti olması durumunda karışıklık çıkar, bu durumda müsabık ait olduğu, katılacağı takımı seçecektir.

(Açıklama  # 2) Dişlik)

Dişliğin rengi beyaz veya saydam olmalıdır. Bununla birlikte, Doktor, müsabıkın dişlik kullanması durumunda zarar göreceğini beyan ederse müsabık dişlik kullanmayabilir.

Madde 5.   Sıkletler

 1. Sıkletler Erkek ve Bayan olarak ayrılmıştır.

 2. Sıkletler temel olarak aşağıdaki gibidir:

Sıklet Kategori Erkekler Bayanlar
Yüzgeç Fin 54 Kg’den fazla değil 44 Kg’den fazla değil
Sinek Fly 54 Kg üstü, 58 Kg’den fazla değil + 46 Kg, 49 Kg’den fazla değil
Filiz Bantam + 58 Kg , 63 Kg’den fazla değil + 49 Kg, 53 Kg’den fazla değil
Tüy Feather + 63 Kg , 68 Kg’den fazla değil + 53 Kg, 57 Kg’den fazla değil
Hafif Light + 68 Kg, 74 Kg’den fazla değil + 57 Kg, 62 Kg’den fazla değil
H. Orta Welter + 74 Kg , 80 Kg’den fazla değil + 62 Kg, 67 Kg’den fazla değil
Orta Middle + 80 Kg , 87 Kg’den fazla değil + 67 Kg 73 Kg’den fazla değil
Ağır Heavy + 87 Kg (84 Kg üstü) + 73 (73 Kg ve üstü)

2.      Olimpiyat Oyunları Sıkletleri Aşağıdaki Gibidir:

Erkekler

Bayanlar

58 kg’den fazla değil
+ 58 ve  68 kg’den fazla değil
+ 68 ve  80 kg’den fazla değil
+ 80 kg

49 kg’den fazla değil
+ 49 ve  57 kg’den fazla değil
+ 57 ve  67 kg’den fazla değil
+ 67 kg

4. Dünya Gençler  Şampiyonası Sıkletleri Aşağıdaki Gibidir:

Sıkleti Weight Category Erkekler Bayanlar
Yüzgeç Fin 45 Kg’den fazla değil 42 Kg’den fazla değil
Sinek Fly + 45 Kg, 48 Kg’den fazla değil + 42 Kg,  44 Kg’den fazla değil
Filiz Bantam + 48 Kg, 51 Kg’den fazla değil + 44 Kg, 46 Kg’den fazla değil
Tüy Feather + 51 Kg, 55 Kg’den fazla değil + 46 Kg, 49 Kg’den fazla değil
Hafif Light + 55 Kg, 59 Kg’den fazla değil + 49 Kg, 52 Kg’den fazla değil
Ön. Orta Welter + 59 Kg, 63 Kg’den fazla değil + 52 Kg, 55 Kg’den fazla değil
H. Orta Light Middle + 63 Kg, 68 Kg’den fazla değil + 55 Kg 59 Kg’den fazla değil
Orta Middle + 68 Kg, 73 Kg’den fazla değil + 59 Kg, 63 Kg’den fazla değil
H. Ağır Light Heavy + 73 Kg, 78 Kg’den fazla değil + 63 Kg, 68 Kg’den fazla değil
Ağır Heavy + 78 Kg (78 Kg üstü) + 68 (68 Kg ve üstü)

5-Dünya Gençlik Olimpiyatları Kiloları

Erkekler Bayanlar
48kg 44kg
55kg  49kg
 63kg  55kg
73kg  63kg
+ 73kg + 63kg

(Yorum:)

1.      Bir Taekwondo turnuvası, kararlaştırılan, kurallar dahilinde müsabıkların direk fiziksel teması ve birbirlerine karşı güç kullanmasıdır. Müsabıklar arasındaki ilgili faktörlerden kaynaklanan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, müsabıkların güvenliğini sağlamak ve müsabıklara eşit müsabaka koşullarında ve değişik teknikler kullanımına imkan sağlamak için ağırlık bölümleri (sıkletler) sistemi oluşturulmuştur.

2.      Erkekler sıkleti ve bayanlar sıkletinde, ayrı kategorilerde, erkeklerin erkeklerle, bayanların bayanlarla müsabaka yapmaları esastır.

3.      Olimpiyat Oyunları Sıkletleri Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne danışılarak düzenlenecektir.

(Açıklama # 1)

Fazla olmamak: Ağırlık sınırları; açıklanan sınırlardan ayrı olarak iki ondalık yerde tarif  edilmiştir (Yüzler basamağında). Örneğin; 50 Kg’den fazla olmamak 50.00 Kg olarak, 50.009 Kg’yi içermek üzere oluşturulmuştur. 50.01 belirlenen sınırın üstüne çıkmaktadır ve diskalifiyeye neden olacaktır.

(Açıklama # 2)

Üzeri: 50.00 Kg üzeri işareti 50.01’i işaret eder ve 49.99 Kg yetersiz olarak değerlendirilir. Bu durum da diskalifiyeye neden olacaktır.

Madde 6.   Müsabakaların Metotları ve Sınıflandırılması

1. Müsabakalar Aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

1)      Ferdi müsabakalar normal olarak eşit sıkletteki müsabıklar arasında yapılmalıdır. Gerektiğinde, bitişik sıkletler tek bir sıklet oluşturmak için birleştirilebilir. Hiçbir müsabıkın aynı karşılaşmada birden fazla sıklette yarışmasına izin verilmez.

2)      Takım Müsabakaları: Müsabakaların sistemi

(1) – Beş (5) sıklete göre müsabık sınıflandırma kategorisi aşağıdaki gibidir:

Erkekler

Bayanlar

54 Kg’den fazla değil

+ 54 Kg ve 63 Kg’den fazla değil

+ 63 Kg ve 72 Kg’den fazla değil

+ 72 Kg ve 82 Kg’den fazla değil

+ 82

47 Kg’den fazla değil

+ 47 Kg ve 54 Kg’den fazla değil

+ 54 Kg ve 61 Kg’den fazla değil

+ 61 Kg ve 68 Kg’den fazla değil

+ 68

(2)- Sıkletlere göre Sekiz (8) Müsabık sınıflandırılması

(3)-  Sıkletlere göre Dört (4) Müsabık sınıflandırılması ( Sekiz sıkletin, bitişik ikişerli sıkletler halinde dört sıklete indirilmesi ( dört sıklet ile birleştirilmesi )

2.  Müsabaka Sistemleri aşağıdaki gibidir:

1)      Tek elemeli turnuva sistemi

2)      Round Robin ( Çok imzalı dilekçe ile başvurulan) sistemi

3.  Olimpiyat Oyunlarındaki Taekwando müsabakaları, müsabıklar arasında ferdi müsabakalar şeklinde yapılır.

4.  WTF tarafından onaylanan tüm uluslararası Taekwando müsabakaları en az dört ülkenin ve her sıklette dört müsabıkın katılımı ile yapılacaktır. Herhangi bir sıklette dört müsabıktan az katılım olursa, müsabaka sonuçları resmi sonuç olarak kabul edilmeyecektir.

(Yorum:)

1. Turnuva sisteminde müsabakalar ferdi temelde yapılır. Bununla birlikte, takımların durumu, ferdi sonuçlara göre toplamlar alınarak belirlenebilir.

* Puan Sistemi:

Takım sıralaması aşağıdaki kriterler ışığında  toplam puana göre kararlaştırılır:

–         Resmi ağırlığı geçip (resmi sıklet şartlarını taşıyan) müsabaka alanına giren her bir müsabık için bir (1) puan.

–         Kazanan her müsabık için bir (1) puan (kazanıp elenen müsabık dahil)

–         Her bir altın madalya için ek yedi (7) puan.

–         Her bir gümüş madalya için ek üç (3) puan.

–         Her bir bronz madalya için ek bir (1) puan.

İki (2) takımdan fazla takımın aynı skora sahip olduğu durumlarda, üstünlük durumu 1) takım tarafından toplu olarak kazanılan altın,  gümüş ve bronz madalya sayısına göre, 2) katılan müsabık sayısına ve 3) yüksek ağırlıktaki sıkletlerdeki yüksek puanlara göre belirlenir.

3.      Takım müsabakaları sisteminde, her takımın müsabaka sonuçu ferdi takım sonuçlarına göre belirlenir.

(Açıklama # 1)

Sıkletlerin birleştirilmesi:

Birleştirme sistemi ve birleştirilmiş sıkletlerin adları aşağıdaki gibidir

Sıklet

Birleştirme

Yüzgeç/Sinek

Filiz/Tüy

Hafif/Orta

Orta/Ağır

Fin/Fly

Bantam/Feather

Light/Welter

Middle/Heavy

Fly’da

Feather’de

Welter’de

Heavy’de

Sinek’te birleştirilir

Tüy’de birleştirilir.

Orta’da birleştirilir.

Ağır’da birleştirilir.

(Açıklama # 2)

Sekiz sıklet sınıf formatı: Sekiz sıklet sınıfı müsabaka sistemine göre, beş yada daha fazla sıklette kazanan takım galip gelir. Takımların skor durumlarında eşitlik olması durumunda skor ile eşit olması durumunda (dörte dört), her takım bir temsilci müsabık seçer ve temsilciler eşitliği bozma maçı yaparlar. Bu formatta, müsabıklar değiştirilemezler.

 (Yorum:)

3. Yukarıdaki formatta, bütün maçlar tamamlanmadan, takımlardan bir tanesi maçların çoğunu kazanırsa (galibiyetlerin çoğunluğunu elde ederse) kalan maçlar prensip olarak tamamlanır. Kaybeden takım kalan maçları yapmak istemezse, sonuç diskalifiye olarak, daha önce kazanılan skorlar hesaba katılmadan kaydedilir.

Yol gösterme:

3. Yukarıdaki formatta, bütün maçlar tamamlanmadan, takımlardan bir tanesi maçların çoğunu kazanırsa (galibiyetlerin çoğunluğunu elde ederse) kalan maçlar prensip olarak tamamlanır. Kaybeden takım kalan maçları yapmak istemezse, sonuç diskalifiye olarak, daha önce kazanılan skorlar katılmadan kaydedilir.

Madde 7.   Müsabakaların Süresi

Erkekler sıkletinde müsabakalar her raund iki dakika, raundlar arasındaki dinlenme süresi bir dakika olmak üzere üç raund şeklinde yapılır.

Üçüncü raundun tamamlanmasından sonra skorlarda eşitlik olması durumunda, üçüncü raundun sona ermesinden sonra bir dakikalık dinlenme süresi verilecek ve daha sonra son vuruşun yapılacağı iki dakikalık dördüncü raunt yapılacaktır ve son vuruş ile müsabaka sona erecektir.

Madde 8.   Kuraların Çekilmesi

1.      Kuraların çekimi, ilk müsabakanın yapılacağı günden bir gün önce WTF Görevlileri ve katılımcı ülke temsilcilerinin katılımı ile yapılacaktır. Kura çekimleri, Fin (Yüzgeç) sıkletinden başlanarak, İngiliz Alfabesi sıralaması ile katılımcı ülkelerin resmi adlarına göre yapılacaktır.

2.      Kura çekiminde temsil edilmeyen ülkeler adına WTF görevlileri kura çekiminde bulunacaktır.

3.      Kura çekim sırası Takımların başkanlarının toplantısı ile değiştirilebilir

Madde 9.   Tartıların Yapılması

1.      Müsabıkların tartıları, ilgili müsabakaların yapılacağı günden önceki gün tamamlanmış olmalıdır.

2.      Tartılar sırasında erkek müsabıklar sadece külot, bayan müsabıklar külot ve sutyen giyeceklerdir. Müsabıkların istemeleri durumunda, tartılar çıplak olarak da yapılabilecektir.

3.      Tartılar bir kere yapılacaktır, fakat bu birinci tartıda gerekli sıklete uymayan müsabıklar zaman sınırı içerisinde tekrar tartılabileceklerdir.

4.      Müsabıkların Resmi tartıda diskalifiye olmamaları için, resmi sıklet kademeleri tartı öncesinde müsabıkların soyunma odalarında veya müsabaka alanında bulunacaktır.

(Açıklama # 1)

–         Müsabaka gününde müsabıklar:

WTF veya Organizasyon Komitesi tarafından programlanmış gün için müsabaka listesinde belirtilen müsabıklardır.

–         İlgili müsabakadan önceki gün:

Tartıların zamanı Organizasyon Komitesi tarafından kararlaştırılacaktır ve katılımcılar takım başkanlarının toplantısında kararlaştırılan zaman hakkında bilgilendirilecektir. Tartıların süresi azami 2 saat olabilir.

(Açıklama # 2)

Bayan müsabıklar için ayrı bir tartı alanı oluşturulacak ve bayan müsabıkların tartılması yetkili bir bayan görevli nezaretinde yapılacaktır.

(Açıklama # 3)

Resmi tartı sırasında diskalifiye olunması: Resmi tartıda katılım sıkletini sağlayamayan müsabık diskalifiye olacaktır.

(Açıklama # 4)

Uygulama listesi, resmi ölçümler listesi ile aynı olmalı, bu durum Organizasyon Komitesi tarafından müsabakadan önce doğrulanmalıdır.

Madde 10. Müsabaka Kuralları

1.   Müsabıkların çağrılması

Müsabıkların adları planlı müsabakanın başlamasından üç dakika önce üç kere anons edilecektir. Müsabaka alanına planlanmış başlama zamanından sonra bir dakika içinde çıkmayan müsabık çekilmiş sayılacaktır.  

2.   Fiziksel kontrol ve Elbise (Kostüm) Kontrolü

Müsabıklar, anons edildikten sonra, fiziksel kontrol ve elbise kontrolü için WTF tarafından atanan kontrol görevlisi eşliğinde belirlenmiş kontrol masasına gideceklerdir. Kontrol esnasında müsabıklar hiçbir hoşnutsuzluk göstermeyecek ve rakiplerini yaralayabilecek eşya ve materyal taşımayacaklardır.

3.   Müsabaka alanına giriş

Kontrolden sonra, müsabıklar bir antrenör ile bekleme pozisyonuna gireceklerdir.

4.   Müsabakanın başlaması ve bitmesi

Müsabaka her raundda Orta Hakemin “Shi-jak” komutu ile başlayacak, yine Orta Hakemin “Keu-man” komutu ile sona erecektir. Orta Hakem “Keu-man” komutu vermese bile müsabaka daha önceden belirlenen zaman dolduğunda sona erecektir.

5. Müsabakanın Başlamasından önce ve Bitişinden sonra uygulanacak Kurallar

1)      Müsabıklar yüzleri birbirine dönük olarak durmalı, Orta Hakemin “Cha-ryeot” komutu ile selamlama vaziyeti almalı, “Kyeong-rye” komutu ile birbirlerini selamlamalıdırlar. “Cha-ryeot” Selamlama duruşu, doğal olarak vücudun duruşu şeklinde, bel 30 dereceden daha fazla, baş ise 45 dereceden daha fazla eğilerek, yumruklar bacakların yanında sıkılı olarak tutularak yapılacaktır.

2)      Orta Hakem müsabakayı “Joon-bi” ve “Shi-jak” komutu ile başlatacaktır.

3)      Son raundun bitmesinden sonra, müsabıklar kendi yerlerinde, yüzleri birbirlerine dönük, Orta Hakemin “Cha-ryeot” ve “Kyeong-rye” komutu ile selamlama yapacaklar ve daha sonra ayakta durma pozisyonunda hakemlerin kararını bekleyeceklerdir.

4)      Orta Hakem kazananı, kazanan müsabık tarafındaki elini kaldırarak ilan edecektir.

5)      Müsabıkların köşelerine çekilmesi

6. Takım Müsabakalarında Müsabaka Kuralları  

1)      Her iki takımda, Müsabıkların Yerinden 1. Sınır Çizgisine doğru sunulan takım düzeninde yüzleri birbirine dönük olmak üzere duracaktır.

2)      Maçın başlamasından önceki ve bitmesinden sonraki uygulama bu Maddenin 5. Fıkrasına göre yapılacaktır.

3)      Her iki takım da, müsabıkların müsabaka yapabilmesi için, Müsabaka Alanını terk edecek ve müsabakalar için belirlenen yerin kenarında bekleyecektir.

4)      Son maçtan (final maçı)  hemen sonra her iki takım da yüzleri birbirlerine dönük vaziyette Müsabaka Alanındaki yerlerini alacaktır.

5)      Orta Hakem kazanan takımı, kazanan takım tarafındaki elini kaldırarak ilan edecektir.

(İyi Yönetim için Esaslar -2)

Müsabakanın tamamlanmasından sonra, müsabıklar kasklar başlarında selamlama yapacak, Orta Hakem kazananı ilan ederken kasklarını çıkaracaklardır.

Madde 11. İzin Verilen Teknikler ve Alanlar

1.      İzin verilen teknikler

1)      Yumruk Tekniği: İşaret parmağının ve orta parmağın ön kısmı kullanılarak, diğer parmaklar sıkıca kapalı olarak uygulanan tekniktir.

2)      Ayak Tekniği: Ayak bilek kemiğinin altındaki bölümü kullanılarak uygulanan tekniktir.

2.      İzin Verilen Alanlar

1)      Vücut (Gövde): Müsabaka yeleği (safeguard) ile kapalı alanlara yumruk ve ayakla yapılacak teknik atağa izin verilmiştir. Fakat bu ataklar spayn bölgesine (kask ve vücutluğun iplerinin bağlandığı ara bölge) yapılmamalıdır.

2)      Yüz: Bu alana başın arka bölümü hariç olmak üzere, sadece ayak ile atak yapılmasına izin verilmiştir.

(Açıklama # 1)

Yumruk teknikleri: Orijinal Kore teknikler terminolojisinde, “Pa-run-ju-mok”  terimi doğru biçimde sıkılı yumruk olarak tercüme edilebilir. Bu nedenle, orta parmak ve işaret parmağının önünü kullanarak vurma ile, parmakların eklem yerleri açı, yörünge veya basamak oluşturmayacak şekilde yapılacak vuruş da kabul edilebilirdir.

(Açıklama # 2)

Ayak teknikleri: Ayak elmacık kemiği (Bilek kemiği) aşağısında ayakla yapılacak her vuruş legal (geçerli) vuruştur. Bununla birlikte elmacık kemiğinden yukarısı ile, örneğin, kaval kemiği ile veya diz ile vs. yapılacak vuruşlara izin verilmemiştir.

(Açıklama # 3)

Gövde: Aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi; koltuk altları ile kalça kemikleri leğenin (Belden az aşağı) üstünde, koruyucunun bulunduğu bölge legal atak alanıdır. Bu nedenle vücut koruyucusu (müsabaka yeleği) vücut koruyucusu her bir sıklette kuralına ve müsabıkın fiziğine uygun olarak  giyilmelidir.

(Açıklama # 4)

Yüz: Aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi bu, arka kısım (Spaynın deveamı)  hariç her iki yan ve kulaklar dahil, başın arka bölümü hariç olmak üzere başın tüm bölgesini ihtiva eder.

Madde 12. Geçerli Puanlar

1. Legal Puan Bölgeleri

1)      Vücudun orta bölümü: Vücut koruyucusu ile kaplı olan bölge.

2)      Yüz: İki kulak dahil olmak üzere yüzün tümü.

2. Vücudun legal puan bölgelerine izin verilen teknikler doğru ve güçlü olarak uygulandığında gerekli puanlar verilecektir.
Eloktronik sistem kullanımlaın da puanlar sistem tarafından verilir.

3.  Geçerli puanlar aşağıdaki bölümlere ayrılır: 

1) Vücut koruyucusuna atak İki(2) puan.

2) Vücut koruyucusuna yumruk ile atak bir (1) puan.

3)  Vücut koruyucusuna dönerek atak dört (2 + 2) puan.

3) Yüze atak üç (3) puan,

4) Yüze dönerek atak iki (3 + 2) puan,

5) Bir Gam-jeom  cezası için rakibe 1 puan verilir.

6) Her maç 3 rounddan oluşmaktadır. 2 Round kazanan maçın galibi olur.

5.Puanların geçersiz sayılması: Müsabıklardan birisi yasaklanmış bir vuruşla puan alıcı bir atak yaparsa, verilen puanlar iptal edilir.

Yol gösterme : yarışmacılardan biri diğer yarışmacıya önce 14 maddenin ilgili fıkralarından birini gerçekleştirmişse ( örnek ihtar cezası yada eksi ceza ) sonra da teknik uygulayarak skorboarta puan yansımış ise orta hakem derhal illegal hareketi yapan yarışmacıya önce cezasını verir sonra puanını geçersiz sayar. Şayet yarışmacılardan biri legal bir teknik sonucu puan almış sonrada cezayı işlemi gerektirecek hareket yapmışsa puan geçerli cezada geçerlidir.

(Açıklama #1) Legal puan alanlar

– Vücut: Arka kısımdaki dikey spayn bölgesi hariç vücut koruyucusunun kapladığı tüm alan.

– Yüz: Başın arka kısmı hariç, kulaklar dahil yüzün tümü.

(İyi Yönetim için Esaslar)

Müsabıkın ayağının herhangi bir yeri rakibinin yüzüne değdiğinde, bu geçerli puan sayılacaktır. Bu kural, rakibin atağın çenesine geldiği ve yaralandığı şeklinde rol yapmasını engellemek içindir.

(Açıklama # 2)

Tam teknik uygulanması: Bunun anlamı, legal olarak uygulanan tekniğin belirlenen sınırlar dahilinde rakibin legal hedef bölgesine tam olarak uygulanmasıdır.

(Açıklama # 3)

Etkili bir şekilde:

a.  Elektronik puan veren safeguard kullanıldığı durumlarda: Ataklar, sıklete ve cinsiyete (bay/bayan) bağlı olarak, safeguard  içine yerleştirilen hassas algılayıcılar (sensörler) tarafından tekniğin etkililik derecesine göre puanlandırılır.

b.  Elektronik Algılayıcı ile donatılmamış safeguard:  Atağın sert, beklenmedik ve etkili olarak rakibe uygulanması ve vuruşun etkisinin hissedilmesi şeklinde değerlendirilir.

(İyi Yönetim için Esaslar)

– “Kye-soo” Kriteri

Müsabıklardan birisi Knock-down durumuna düştüğünde, Orta Hakem ilk olarak yere düşen müsabıkın durumunu kontrol edecek ve daha sonra saymaya başlayacaktır. Saymayı tamamladıktan sonra Hakem, kayıt masasına diğer müsabıka (ayakta kalan müsabık) bir (1) puan eklemesini işaret edecektir.

– “Knock-down” Madde 17’deki kriterlerle uyumlu olmalıdır.

(Açıklama # 4)

Puanın geçersiz sayılması: İllegal teknik, atak veya hareketlerle kazanılan puanlar geçersiz sayılır. Bu durumda Hakem puanın iptalini el işaretiyle gösterecek ve gerekli cezayı bildirecektir.

(İyi Yönetim için Esaslar)

Yukarıdaki durumlarda, Hakem hemen “Kal-yeo” komutunu verecek, el işareti ile puanı geçersiz sayacak ve daha sonra da gerekli cezayı verecektir.

Madde 13. Puanlama ve Puanların İlanı

1.      Geçerli puanlar hemen kayıt altına alınarak ilan edilecektir.

2.      Elektronik ekipmanla donatılmamış safeguard kullanıldığı durumlarda, geçerli her puan Yan Hakemler tarafından puanlama butonları veya Yan Hakem pusulası ile verilecektir.  

3.      Elektronik donanımlı saeguard kullanıldığı durumlar:

1)      Vücudun orta-bölümündeki geçerli puanlar otomatik olarak elektronik safeguard tarafından bildirilecektir.

2)      Yüze uygulanan geçerli puanlar, Yan Hakemler tarafından puanlama butonları veya Yan Hakem pusulası kullanılarak verilecektir.

4.      Elektronik puanlama aracının (butonla puan verme) veya Yan Hakem puanlama pusulasının kullanıldığı durumlarda geçerli puanlar üç veya daha fazla yan hakemin verdiği puanlar olarak kabul edilecektir.

(Yorum:)

Adil yönetiminin sağlanabilmesi için elektronik safeguardlar, uygunlukları, müsabakada kullanılabilme yetenekleri bakımından kontrol edilecektir.

(Yorum:)

Puanların hemen verilmesi bu kuralların temel prensibidir. Kullanılan puanlama yöntemine bakılmaksızın bu prensibe riayet edilecektir.

(Açıklama # 1)

Puanlar hemen kayıt altına alınmalı: Hemen puanlamanın anlamı, puan alıcı tekniğin uygulanmasından sonra puanın verilmesidir. Belli bir zaman geçtikten sonra verilen puanlar geçerli değildir.

(Açıklama # 2)

Hemen kayıt altına alma ve ilan: Hakemler tarafından verilen puanlar skorbord’da hemen gösterilmelidir.

(Açıklama # 3)

Elektronik alıcılar ile donatılmamış safeguardların kullanılması: Tüm puanlama hakemlerin kendi kararlarına göre yapılacaktır. Verilen ve kaydedilen puanları hemen skorboard’da gösterecek bir sistem olmalıdır. Bununla birlikte elektronik ilan sistemleri olmadığı zaman, puanlar hakemin puan pusulasında işaretlenecek ve her raund sonunda ilan edilecektir.

(Açıklama # 4)

Elektronik safeguard kullanılması: Vücuda isabet eden puan alıcı vuruşlar, teknikler otomatik olarak kayıt altına alınacaktır. Hakemler, yüze  uygulanan vuruş ve tekniklere puan vereceklerdir.

(İyi Yönetim için Esaslar)

Hakemler puanlama sistemine bakmaksızın hemen puanlama prensibi ile hareket edeceklerdir. Raundun sonunda puan verme bu kuralın ihlali olacaktır.

Madde 14. Yasaklanmış Hareketler ve Cezaları

 1.      Yasaklanmış her hareketten sonraki cezalar Orta Hakem tarafından ilan edilecektir.

 2.      Cezalar; “Kyong-go)” ve “Gam-jeom” olmak üzere ikiye ayrılır.

3.      İki “Kyong-go” bir (1) puan kesilmesi şeklinde hesaplanacaktır. Bununla birlikte tek “Kyong-go” ağırlıklı (son) toplamda hesaba katılmayacaktır.

 4.      Bir “Gam-jeom” eksi bir (1) puan olarak hesaplanacaktır.

 5.      Yasaklanmış Hareketler

1)      Aşağıdaki hareketler yasaklanmış hareketler olarak sınıflandırılacaktır ve “Kyong-go” cezası ile cezalandırılacaklardır:

a.      Sınır çizgisini geçmek

b.      Rakibe sırtını dönerek kaçmak

c.       Yere düşmek

d.      Maç yapmaktan kaçınmak

e.      Rakibi tutmak, çekmek veya itmek

f.        Belden aşağısına saldırmak

g.      Yaralanmış numarası yapmak

h.      Diz tutmak veya dizle atak yapmak

i.        Rakibin yüzüne elle vurmak

j.        Rakibe veya antrenörüne hoşa gitmeyecek sözler söylemek, hareketler yapmak, dokunmak.

2)      Aşağıdaki hareketler yasaklanmış hareketler olarak sınıflandırılacaktır ve “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılacaktır:

a.      “Kal-yeo” komutundan sonra rakibe saldırmak

b.      Yere düşen rakibe saldırmak

c.       Rakibin atak yapan ayağını havada elle yakalayarak rakibi yere fırlatmak veya rakibi elle itmek

d.      Kasıtlı olarak elle rakibin yüzüne saldırmak

e.      Antrenörü veya kendi tarafından maçın seyir ve gidişatının engellenmesi

f.        Rakibe veya antrenörüne karşı hoşa gitmeyen aşırı davranış, söz veya hareket.

6.      Müsabıklardan birisi kasıtlı olarak Müsabaka Kurallarına ve Hakem’in komutlarına uymayı reddederse, bir (1) dakika cezadan sonra Hakem bu davranışlarda bulunan müsabıkı mağlup ilan eder.

 7.      Müsabıklardan bir tanesi eksi dört (4) puan aldığında Hakem bu müsabıkı mağlup ilan eder.

 8.      “Kyong-go” ve “Gam-jeom” üç raundun toplam skorunda hesaplanacaktır.

 9.      Hakem müsabıklardan birine “Kyong-go” veya “Gam-jeom” vermek için maçı durdurduğunda, müsabaka süresi müsabakanın durduktan sonra tekrar başlaması için hakemin “Kye-shi” komutundan “Kye-sok” komutuna kadar hesaplanmaz.

(Yorum:)

Yasaklanmış davranış ve cezaların oluşturulma nedenleri;

(1)   Müsabıkları korumak

(2)   Adil bir maç yönetimini sağlamak

(3)   İdeal ve uygun tekniklerin kullanılmasını sağlamaktır.

(Açıklama # 1)

İki (2) “Kyong-go” bir (1) puan kesilme cezası olarak uygulanacaktır. Bununla birlikte sonda kalan tek rakamlı (1,3,5,7..) “Kyong-go” toplam skorda hesaba katılmayacaktır.

Her iki “Kyong-go” ihlal edilen kuralların aynı veya farklı olup olmadığına ve içinde bulunulan raunda bakılmaksızın eksi bir (-1) puan olarak hesaplanacaktır.

(Açıklama # 2)

 Kyong-go cezası verilecek yasaklanmış hareketler:

 a.      Sınır Çizgisinin geçilmesi:

Ayaklardan sadece birinin Sınır Çizgisini geçtiği durumlarda bile Kyong-go verilecektir.  Sınır Çizgisi teknik değiştirilirken kasıtsız olarak geçilirse ilk olarak “Joo-eui” (Sözlü uyarı) komutu verilecek ve hareketin tekrarlanması durumunda Kyong-go verilecektir.

( SINIR ÇİZGİSİ DIŞINA ÇIKMAK: Bu madde.

      A) Müsabıklardan birinin, iki ayağı sınır çizgisi dışına çıktığında ‘kyong-go’ cezası uygulanır.

      B) Kasıtsız olarak, teknik ve gard değişikliklerinde en az bir ayak sınır çizgisi dışına çıkarsa öncelikle ‘joo-eui’ verilir. Aynı hareketin tekrarında ‘kyong-go’ cezası uygulanır.

      C) Rakibin ayak vuruşu, itmesi veya çekmesi sonucu sınır çizgisi dışına çıkarsa ceza verilmez.)

c.       Yere düşmek:

Yere düşüşlerde “Kyong-go” cezası hemen verilecektir. Müsabıklardan birinin rakibinin yasaklanmış atağı neticesinde yere düşmesi durumunda, Kyong-go cezası yere düşen müsabıka değil, yasaklanmış atağı yapana verilecektir. Kazayla (kasıtsız) yere düşme durumlarında düşene ilk olarak “Joo-eui” (sözlü uyarı) verilir ve düşüşün tekrarlanması durumunda Kyong-go verilir. Teknik değiştirme sırasında kasıtsız olarak yere düşüldüğünde ceza verilmez.

d.      Maç yapmaktan kaçınmak:

Bu durumda, atak yapma niyeti olmaksızın maçtan kaçınan, daha fazla savunmada kalan, geri doğru giden müsabıka ceza verilir. Bununla birlikte, Hakem ataktan kaçınma ile geri geri giderek savunma taktiği geliştirmeyi birbirinden ayırmalıdır. Ceza savunma taktiği için yapılan hareketlere verilmeyecektir.

e.      Rakibi tutmak, çekmek veya itmek:

Buna rakibin vücudunun herhangi bir yerini, elbisesini veya safeguardını çekmek de dahildir. Yine, ayağı ve eli çekmek veya dirsekten çekmek bu harekete dahildir. Tutma, rakibin omzuna el veya kol ile basma, rakibin hareketini engellemek için vücudunu elle çekmek de dahildir. Müsabaka esnasında, yukarıda sayılan amaçlardan birisi ile müsabıklardan birinin eli rakibinin omuzu veya koltuk altından geçerse ceza verilmelidir. İtme hareketine, atakta avantaj kazanmak amacıyla rakibin dengesini bozacak şekilde itmek, rakibin atağından korunmak için itmek veya tekniğin uygulanmasını engellemek için itmek ve avuç içi, dirsek, omuz, göğüs veya kafa vs. ile itmek dahildir.

f.        Belden aşağısına atak yapmak:

Bu madde belden aşağı herhangi bir yere yapılacak kasti atakları kapsar. Rakibin hareketi sonucu veya teknik değiştirme esnasında kasıtsız olarak belden aşağı yapılan atağa ceza verilmez. Bu madde yine, rakibin tekniğini engellemek için kalçaların (uyluk), diz veya kaval kemiği bölgesine (diz ile ayak bileği arası) kuvvetli tekme veya basma hareketi yapılmasına da uygulanır.

g.      Yaralanmış numarası yapmak:

Bu fıkranın amacı, fair play’den yoksun hareketlerin cezalandırılmasıdır. Bunun anlamı, yaralanmayı abartmak, rakibin hareketinin kuralları ihlal ettiğini göstermek için vücudun bir yerinde ataktan doğan acı varmış gibi davranmak ve acıyı müsabaka süresini geçirmek için abartmaktır. Bu gibi durumlarda Hakem, beş (5) saniyelik aralar ile iki defa müsabıktan müsabakaya devam etmesini isteyecek, müsabık Hakemin talimatlarını dinlemezse müsabıka “Kyong-go” cezası verecektir.

h.      Diz tutmak veya dizle atak yapmak:

Bu madde rakibe çok yakın olunan durumlarda kasti olarak diz tutma veya dizle atak yapmayı kapsar. Bununla birlikte, aşağıdaki durumlarda dizle yapılacak benzer hareketler bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir;

– Müsabıklardan birisinin ayak tekniği uyguladığı esnada diğerinin ani hamlesi.

– Kazaen, veya atağın mesafesinin hesaplanamaması sonucu ortaya çıkan durumlar.

i.        Rakibin yüzüne elle vurmak:

Bu madde rakibin yüzüne elle (yumrukla), bilekle, kolla veya dirsekle vurmayı kapsar. Bununla birlikte, rakibin başını çok aşağı indirmek veya vücudunu dikkatsizce dönmek gibi dikkatsiz hareketleri sonucu ortaya çıkan durumlarda bu maddeye göre ceza verilmez.

j.        Rakibe veya antrenörüne karşı hoşa gitmeyen aşırı davranış, söz veya hareket:

Bu durum, profesyonel bir müsabık, sporcu, Taekwandocu veya antrenöründen beklenmeyecek fiziki veya sözlü davranışlarda bulunulmasıdır. Bu davranışın detayları aşağıdaki gibidir;

–         Müsabakanın devamını engelleyici herhangi bir davranış,

–         Hakemin kararını sert şekilde eleştiren davranış, hareket veya görevini usulü, kurallara aygırı şekilde yerine getirici davranışlarda bulunmak,

–         Rakip müsabıkı veya antrenörünü aşağılayıcı sözlü davranış,

–         Yüksek sesli veya aşırı (haddinden fazla) antrenörlük,

–         Müsabaka ile ilgili hoşa gitmeyen, müsabaka sınırları içerisinde kabul edilemeyecek gereksiz hareket veya davranışlar ortaya çıktığında.

**     Bu madde, davranışın illegalliğine (usulsüzlüğüne) ve kastına bağlı olarak fıkra 4’ün derecesinde “Gam-joem” olarak anlaşılacaktır. Aşırı durumlarda fıkra 4 uygulanacak ve daha az aşırı durumlarda bu fıkra kullanılacaktır. Bununla birlikte, daha az aşırı durumlar sıklıkla görülürse, fıkra 4 cezalandırma için kullanılabilir. Yukarıdaki durumların birbirinden ayrılması tamamen Hakemin yetkisindedir. Müsabakanın durduğu, (raund arası) süre içinde, müsabıklardan biri veya antrenörü kötü davranışta bulunduğunda, hakem müsabaka başlar başlamaz ceza verebilir ve bu ceza bir sonraki raundun sonuçlarına kaydedilir.

Yol gösterme :

** Bu madde, davranışın illegalliğine (usulsüzlüğüne) ve kastına bağlı olarak fıkra 4’ün derecesinde “Gam-joem” olarak anlaşılacaktır. Aşırı durumlarda fıkra 4 uygulanacak ve daha az aşırı durumlarda bu fıkra  kullanılacaktır. Bununla birlikte, daha az aşırı durumlar sıklıkla görülürse, fıkra 4 cezalandırma için kullanılabilir. Yukarıdaki durumların birbirinden ayrılması tamamen Hakemin yetkisindedir. Müsabakanın durduğu, (raund arası) süre içinde, müsabıklardan biri veya antrenörü kötü davranışta bulunduğunda, hakem müsabaka başlar başlamaz ceza verebilir ve bu ceza bir sonraki raundun sonuçlarına kaydedilir

(Açıklama # 3)

Gam-jeom cezası verilecek yasaklanmış hareketler:

a.      “Kal-yeo” komutundan sonra rakibe saldırmak:

Bu hareket özellikle rakibin yüksek yaralanma riskini taşıdığı için tehlikeli bir harekettir. Tehlike aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar;

–  “Kal-yeo” komutundan sonra müsabık o anda kendini savunamayacak bir durumda

olabilir,

– “Kal-yeo”’dan sonra müsabıka uygulanacak teknik vuruş çok daha büyük/etkili olacaktır. Rakibe karşı bu tarz saldırgan eylemler Taekwando ruhu ile uyuşmamaktadır. Bu nedenle, “Kal-yeo” komutundan sonra kasti olarak rakibine saldıran müsabıklara ataklarının veya vuruşlarının etkililik derecesine bakılmaksızın ceza verilecektir. Gam-jeom cezası keza Kal-yeo komutundan sonra rakibine saldırma niyeti gösteren müsabıka da verilebilir.

b.      Yere düşen rakibe saldırmak:

Bu hareket de özellikle rakibin yüksek yaralanma riskini taşıdığı için tehlikeli bir harekettir. Tehlike aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar;

–    Yere düşen müsabık kendini koruyamayacak durumdadır,

–                Yere düşen müsabıka uygulanacak teknik ve vuruş, müsabıkın düşüş pozisyonuna da bağlı olara çok daha büyük ve etkili olacaktır. Bu şekilde yere düşen müsabıka saldırgan eylemlerde bulunmak Taekwando ruhuna ve Taekwando müsabakalarına uygun olmayan, uygunsuz davranışlardır.

c.       Rakibin havada atak yapan ayağını el ile yakalayarak rakibi yere fırlatıp atmak veya rakibi el ile itmek: Rakibin havada atak yapan ayağını el ile yakalayıp atağını engellemek veya rakibi el ile itmek.

d.      Kasıtlı olarak el ile rakibin yüzüne saldırmak:

 Hakem kendi kararı ile aşağıdakilerden birisini yapan müsabıka Gam-jeom cezası verir:

–  Yumrukla yapılan atağın başlama noktası omuz seviyesinden yüksek ise,

–  Yumruk atağı yukarı yapıldığında,

– Yaralanmaya sebebiyet verecek şekilde, teknik değiştirmenin bir parçası olmadan atağın çok yakın mesafede yapılması.

 e.      Müsabıklardan birinin veya antrenörünün maçın gidişatını engelleyecek eylemde bulunması:

 –    Antrenörlerden biri müsabaka esnasında belirlenen antrenör yerinden rahatsızlık verecek   şekilde ayrıldığında, veya kasıtlı olarak müsabaka alanını terk ettiğinde,

–    Antrenörlerden birisi, müsabaka alanının etrafında müsabakanın gidişatını engellemek  veya Hakemin kararını protesto etmek için dolaştığında,

–    Antrenörlerden veya müsabıklardan birisi, Hakemlik yapan görevlileri tehdit ettiğinde veya Hakemlik yapan görevlilerin haklarını ihlal ettiğinde,

–    Antrenörlerden veya müsabıklardan birisi, uygunsuz (illegal) şekilde protestoda bulunur veya müsabakanın gidişatını engellediğinde.

 f.        Rakibe veya antrenörüne karşı hoşa gitmeyen aşırı davranış, söz veya hareket:Kyong-go cezalarının “j” fıkrasına denk düşer. g-

g- Rakibe sırtını dönerek kaçmak:

Bu harekete rakibin atağından kaçınmak için rakibe sırtını dönmek de dahildir ve bu harekette fair play’e aygırı bir durum görülürse veya yaralanmaya sebebiyet verebilecek nitelikte ise cezalandırılır. Aynı ceza, rakibin atağından eğilerek veya yere çömelerek kaçınma durumlarında da verilecektir.

(Açıklama # 4)

Hakem müsabıklardan birisini ceza ile mağlup ilan edebilir. Hakem, müsabıklardan birisi veya antrenörü tarafından Taekwando Müsabakasının temel noktalarının ihlal edildiğinde, veya Temel Müsabaka Kurallarını ve Hakemin direktiflerini ihlal ettiğinde eksi dört (-4) ceza puanı almadan, bu gibi davranışlarda bulunan müsabıkı mağlup ilan edebilir. Başka bir deyişle; müsabıklardan birisi Hakemin uyarıcı direktiflerini alenen ihlal etmeye devam etme niyet ve eğilimi sergilerse bu müsabık hemen  ceza ile mağlup ilan edilecektir.

(Açıklama # 5)

Müsabıklardan birisi eksi dört (-4) puan aldığında Hakem tarafından cezalar ile mağlup ilan edilir. Eksi dört puanın anlamı, “Gam-jeom” veya “Kyong-go” ceza kategorilerine bakılmaksızın eksi dört ceza puanının alınmış olması durumudur. Eksi dört (-4) ceza puanı alan müsabık otomatik olarak mağlup ilan edilir. Bu durumda, Hakem diğer müsabıkı şartsız olarak galip ilan etmelidir.

Madde 15. Son Vuruş ve Üstünlük Kararları

1)      4. raundun tamamlanmasından sonra skorlardaki eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan müsabık tüm hakemlerin üstünlük kararı ile belirlenecektir. Hakemler üstünlük kararını, 4. rauntta gösterilen etkinliğe göre verecektir.

 (Açıklama #1)

Üstünlük kararı müsabaka süresince gösterilen etkinliğe göre verilecektir. Etkinlik; müsabaka esnasında müsabıkın teknik üstünlüğü, müsabakaya hakimiyeti, uygulanan tekniklerin çokluğu, zorluk ve karmaşıklık bakımından daha zor ve ileri tekniklerin uygulanması ve daha iyi bir müsabaka tarzı sergilemesi olarak değerlendirilecektir.

(İyi Yönetim için Esaslar)

Üstünlük kararının verilmesi aşağıdaki kurallara göre olacaktır:

1)      Müsabakadan önce tüm hakemler üstünlük pusulalarını yanlarına alacaklardır.

2)      Üstünlük kararı verilmesi gerektiği durumda, orta hakem “Woo-se-girok (üstünlük kaydı)” komutunu verecektir.

3)      Orta hakemin bu komutundan sonra yan hakemler başlarını önlerine eğerek 10 saniye içinde kazanan müsabıkı üstünlük pusulasına işaretleyecekler ve pusulayı imzalayarak orta hakeme teslim edeceklerdir.

4)      Orta hakem tüm üstünlük pusulalarını toplayacak ve son kararı kaydedecektir. Daha sonra da galibi ilan edecektir.

5)      Galip müsabıkın ilan edilmesinden sonra, orta hakem üstünlük pusulalarını kayıt görevlisine verecek ve kayıt görevlisi bu pusulaları WTF Teknik Heyetine teslim edecektir.

(Açıklama # 2)

Üstünlük kararı müsabaka süresince gösterilen girişime göre verilmelidir. Üstünlük, müsabıkın teknik ve agressiv olması, daha fazla teknik uygulaması, hem güçlük hem de karmaşıklık bakımından daha ileri teknikler uygulaması ve daha iyi müsabaka ahlakı göstermesi kriterleri göz önüne alınarak verilir.

(İyi Yönetim için Temel Noktalar)

            Üstünlük Kararı  için uygulama aşağıdaki gibi olmalıdır:

1)      Müsabaka başlamadan önce hakemlik yapacak tüm görevliler üstünlük pusulalarını yanlarına alacaklardır.

2)      Üstünlük Kararı durumunda, Hakem “Woo-se-girok” (Üstünlük kaydı) komutunu verecektir.

3)      Hakemin bu komutundan sonra, Yan Hakemler başlarını önlerine eğerek 10 saniye içinde kazananı pusulalarına işaretleyecek, pusulalarını imzalayacak ve Hakeme vereceklerdir.

4)      Hakem üstünlük pusulalarını toplayarak final sonucu kaydedecektir. Daha sonra da kazananı ilan edecektir.

5)      Galibin ilanından sonra Hakem, pusulaları kayıt yapan kişiye verecek ve kayıt yapan kişi de pusulaları WTF Teknik Komite temsilcilerine teslim edecektir.

Yol gösterme :

İyi Yönetim İçin Temel Noktalar

 1.      Eksi puanların düşürülmesinden sonra beraberlik durumunda, kazanan taraf, üç raund boyunca fazla puan alan müsabık olacaktır.

2.      Her iki müsabık aynı geçerli puan ve aynı eksi puanlara sahip olmaları durumunda kazanan taraf üç raund boyunca üstünlük esas almak suretiyle belirlenecektir.

3.      Üç raund boyunca;

Ø     Kazanma isteği daha fazla olan,

Ø     Daha fazla teknik uygulayan,

Ø     Zorluk ve karmaşıklık yönünden çeşitlendirilen tekniklerin çokluğu ve kullanılması.

Ø     Daha iyi musabıklık hali gösterilmesi değerlendirilir.

Madde 16. Kararlar

1.   K.O. ile galibiyet

2.      Hakemin maçı durdurması ile galibiyet (RSC)

3.      Skor veya üstünlük ile galibiyet

(1)   Final skor ile galibiyet

(2)   Puan aralığı ile galibiyet

Müsabıklar arasında 7-puanlık fark oluştuğunda müsabaka durdurulacaktır ve galip ilan edilecektir.

(3)   Tavan puan ile galibiyet

Müsabıklardan birisi 12 puana ulaştığında, müsabaka durdurulacak ve galip ilan edilecektir.

Yol gösterme :  Mavi köşe 12 puan kırmızı köşe 11 puan otomatik olarak mavi köşe 12 puana ulaştığı için mavi köşe galip ilan edilir. İsterse maç birinci raund da bu puana ulaşmış olsa bile.

4.      Çekilme ile galibiyet

5.      Diskalifiye ile galibiyet

6.      Hakemin ceza vermesi ile galibiyet

(Açıklama # 1)

K.O. ile galibiyet:

Hakem bu kararı, müsabıklardan birisi legal bir atak sonrası Knock-down durumuna düştüğünde ve “Yeo-dul”’a sayılana kadar müsabakaya devam edemeyecek durumda olduğunda ve Hakemin müsabıkın müsabakaya devam edemeyeceğini belirlemesi ile verilecektir. Bu sonuç 10 saniye geçmeden önce verilebilir.

(Açıklama # 2)

Hakemin Müsabakayı Durdurması:

Hakem kendi yargısı veya Doktor Komisyonunun bir dakikalık kendine gelme süresinden sonra bile, müsabıkın müsabakaya devam edemeyeceğine karar vermesi, veya müsabıkın, Hakemin devam etmesi yönündeki komutunu umursamaması durumunda, Hakem müsabakayı bitirir ve diğer müsabıkı galip ilan eder.

Açıklama # 3)

Puan Farkı veya Tavan Puan ile Galibiyet:

Bu durumda, müsabıklar arasındaki puan farkı veya tavan puan galibi belirler.

(Açıklama # 4)

Çekilme ile Galibiyet:

Galip, rakibinin çekilmesi ile belli olur.

a. Müsabıklardan birisi sakatlanma veya farklı nedenlerden dolayı maçtan çekildiğinde,

b. Raunt arasından sonra müsabık maça başlamazsa veya maça başlama çağrısına

uymadığında,

c. Antrenörlerden birisi, müsabakayı kaybetmeyi kabul ederek müsabaka alanına havlu

attığında.

 (Açıklama # 5)

Diskalifiye ile Galibiyet:

Bu durum, müsabıkın tartıda gerekli sıklet tartısına uymaması veya müsabaka başlamadan önce müsabık olma şartlarını kaybetmesi ile ortaya çıkar.

(Açıklama # 6)

Hakemin ceza vermesi ile galibiyet:

Müsabıklardan birisinin toplamda eksi dört (-4) ceza puanı alması veya Müsabaka Kuralları Madde: 14.86’ya göre Hakemin kararı ile galibin belirlenmesidir.

Madde 17. Knock Down (Yere Düşme)

 1.      Ayak bileğinden aşağısı hariç olmak üzere vücudun herhangi bir yerinin rakibin uyguladığı teknik sonucu zemine değmesidir. 

 2.      Müsabıklardan birisinin müsabakaya devam edemeyecek şekilde sendelemesi, ayakta duramaması durumudur.

 3.      Hakemin, uygulanan güçlü bir teknik sonucunda müsabakanın devam edemeyeceği yargısına varması durumudur.

(Açıklama # 1)

Bir Knock-down:

Müsabıklardan birisinin vuruş sonucunda zemine değmesi, sendelemesi veya müsabakanın gereklerini yerine getirmekte yetersiz kalması durumudur. Bu belirtilerin ortaya çıkmadığı durumlarda bile, temas neticesinde hakem müsabakaya devam etmenin müsabıklardan birisi için tehlike arzettiği kanısına vardığında veya müsabıklardan birisinin güvenliği hakkında şüphe duyduğunda knock down’a hükmedebilir.

Madde 18. Knock Down Durumunda Takip Edilecek Kurallar

 1.      Müsabıklardan birisi, rakibinin legal atağı sonucu knock down durumuna düşmüşse Hakem aşağıdaki işlemleri yapacaktır:

1)      Hakem “Kal-yeo (ara)” komutunu vererek ayaktaki müsabıkı yere düşenden uzaklaştıracaktır.

2)      Hakem sesli olarak “Ha-nah (bir)”’den “Yeol (10)”’a kadar, birer saniye aralıklarla yerdeki müsabıka doğru, zamanın geçtiğini gösteren işaretler yaparak sayacaktır.

3)      Hakem sayarken yerdeki müsabık ayağa kalkar ve müsabakaya devam etmek isterse, Hakem düşen müsabıkın kendine gelmesi için “Yeo-dul (sekiz)”’e kadar saymaya devam edecektir. Hakem düşen müsabıkın kendine geldiğini belirledikten sonra, müsabık kendine gelmişse “Kye-sok” (devam)” komutu ile müsabakayı devam ettirecektir.

4)      Knock down durumuna düşen müsabık, hakem “Yeo-dul (sekiz)”’e kadar saydıktan sonra kalkma ve maça devam etme isteği göstermezse, Hakem diğer müsabıkı galip ilan edecektir.

5)      Sayma, raundun sona ermesinden veya müsabaka süresinin bitmesinden sonra da devam edecektir.

6)      İki müsabıkın da knock-down durumuna düşmesi durumunda, Hakem müsabıklardan birisi yeterli olarak kendine gelinceye kadar saymaya devam edecektir.

7)      Müsabıkların ikisi de “Yeol”’a kadar sayılınca da kendine gelemiyorsa, galip Knock-down’dan önceki müsabaka skoruna göre belirlenecektir.

8)      Hakem müsabıklardan birisinin müsabakaya devam edemeyeceği yargısına varırsa, sayarken veya saymaksızın galibi ilan eder.

2.      Müsabakadan sonra takip edilecek kurallar

Başından aldığı bir vuruş/darbe sonrası müsabakaya devam edemeyen, knock-down durumuna düşen müsabık, 30 gün müsabakalara katılamaz. 30 günlük süre dolduğunda, müsabıkın müsabaka yapabilmesi için Milli Taekwando Birliği tarafından atanan bir doktor tarafından müsabıkın, iyileştiği ve müsabaka yapabileceğinin onaylanması gerekir.

(Açıklama # 1)

Atak yapan müsabıkın uzakta tutulması:

Bu durumda, ayakta bulunan müsabık, kendisi için belirlenmiş yere dönecektir, şayet yerdeki müsabık ayaktakinin yerine yakın bir yerde ise, ayaktaki müsabık antrenörünün önündeki dikkat çizgisinde bekleyecektir.

(İyi Yönetim için Esaslar)

Hakem, her zaman, çoğunlukla güçlü bir vuruş sonrasında tehlikeli etki ile aniden ortaya çıkan knock-down ve sendeleme durumuna hazırlıklı olmalıdır. Bu durumda Hakem hemen “Kal-yeo” komutunu vermeli ve tereddüt etmeden saymaya başlamalıdır.

 (Açıklama # 2)

Yere düşen müsabık Hakem sayarken ayağa kalkar ve dövüşmeye devam etmek isterse: Saymanın ilk amacı müsabıkı korumaktır. Sayma sekize ulaşmadan müsabık ayağa kalksa ve müsabakaya devam etmek istese bile, Hakem müsabakayı başlatmadan önce “Yeo-dul (sekiz)”’e kadar saymalıdır. “Yeo-dul (sekiz)”’e kadar sayılması zorunludur ve Hakem tarafından değiştirilemez.

* Birden ona kadar sayılar: Ha-nah, Duhl, Seht, Neht, Da-seot, Yeo-seot, Il-gop, Yeo-dul, A-

hop, Yeol.

(Açıklama # 3)

Hakem müsabıkın kendine geldiğini belirlemeli ve şayet müsabık kendine gelmişse “Kye-sok” komutu ile müsabakayı başlatmalıdır:

Hakem sekize kadar sayarken, müsabıkın müsabakaya devam edip edemeyeceğini gözlemlemelidir. Sekizden sonra müsabıkın durumu sadece uygulamadır ve Hakem müsabakayı tekrar başlatmadan önce gereksiz  zaman harcamamaya dikkat edecektir.

(Açıklama # 4)

Müsabık Knock-down durumuna düşer ve sekize kadar sayıldıktan sonra müsabakaya devam etme izlenimi vermezse, Hakem ona kadar sayacak ve diğer müsabıkı K.O. ile galip ilan edecektir:

Müsabık zaman zaman yumruğunu sıkarak müsabakaya devam etme isteği gösterir, yumruğunu sıkarak dövüş pozisyonu alır, dövüşme isteğini işaret eder. Müsabık sekize kadar sayılıncaya kadar bu işareti gösteremezse, Hakem, saymayı dokuz, ona tamamlar ve diğer müsabıkı galip ilan eder. On denildikten sonra müsabakaya devam etme isteği göstermek geçerli değildir. Müsabık sekiz denildikten sonra müsabakaya devam etme isteği gösterse bile, Hakem müsabıkın müsabakaya devam edemeyeceği yargısına varmışsa, saymayı ona tamamlar ve maçı bitirebilir.

 (Açıklama # 5)

Hakem müsabıklardan birisinin müsabakaya devam edemeyeceğine karar verirse …: Müsabıklardan birisi tehlikeli bir vuruş/darbe aldığında ve aciliyet arzeden bir duruma düştüğünde, Hakem saymayı durdurabilir ve ilk yardımı çağırabilir veya bu durumu sayma ile bağlantılı hale getirebilir.

(İyi Yönetim için Esaslar)

a. Hakem, sayarken müsabıkın durumunu belirlemede başarısız kalıp, sekiz dedikten sonra

müsabıkın kendine gelmesi için ekstra zaman geçirmemelidir.

b. Müsabık sekiz denilmeden önce, açıkça kendine gelir ve müsabakaya devam etmek isterse,

Hakem müsabıkın durumunun tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğu kanaatinde ise önce “Kal-yeo” and “Kye-shi” maçı tekrar başlatmalı ve Madde: 19’daki prosudörleri  yerine getirmelidir.

Madde 19. Maçı Durdurma Kuralları  

Müsabıklardan birisi, veya her ikisinin de yaralanması nedeniyle müsabaka durdurulduğunda, aşağıdaki uygulamalar yerine getirilecektir. Müsabakanın, açıklanan kurallar dışında durdurulması gerekirse Hakem, “Shi-gan (zaman)” komutunu verecek ve “Kye-sok (devam et)” komutu ile müsabakayı başlatacaktır.

1.   Hakem, müsabakayı “Kal-yeo” komutu ile durduracak, “Kye-shi” (beklet)” komutu ile kayıt masasını zamanı durdurması için uyaracaktır.

2.  Hakem, müsabıkın bir dakika içinde ilk yardım almasını sağlayacaktır.

3.    Müsabık bir dakikadan sonra müsabakaya devam etme isteği göstermezse, hafif sakatlıklarda/yaralanmalarda bile, Hakem tarafından mağlup ilan edilecektir.

4.    Müsabakanın bir dakika sonra devamının mümkün olmaması durumunda, illegal atak uygulayarak rakibinin sakatlanmasına neden olan ve “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılan müsabık mağlup ilan edilecektir.

5.    İki müsabıkın da knock-down durumuna düşüp, bir dakika sonra her ikisinin de ayağa kalkamamaları durumunda, galip sakatlıktan önceki skoru yüksek olan müsabık olacaktır.

Yol gösterme :

  1 dakikalık tedavi süreci sonucunda 2 yarışmacınında sakatlanarak maça devam edememesi durumunda: kazanan taraf sakatlanma olmadan önceki puan durumuna göre belirlenecektir.

6.     Müsabıklardan birisinin bilincini kaybederek, sağlık bakımından riskli bir duruma düştüğü yargısına varılırsa, Hakem hemen müsabakayı durduracak ve ilk yardımı göreve çağıracaktır. Hakem, “Gam-jeom” cezası alacak illegal bir atak uygulayarak ve rakibini sakatlayan müsabıkı mağlup ilan edebilir veya atak “gam-jeom” cezası alacak nitelikte değilse, galibi müsabaka durdurulmadan önceki skora göre ilan edecektir (skoru yüksek olan galip ilan edilecektir)

 YOL GÖSTERME : Şayet yarışmacıların ikiside Gam-Jeom lık hareket sonucu yerden kalkamamışlar ise yarışmacıların ikiside mağlup ilan edilir.

Müsabıklardan birisinin bilincini kaybederek sağlık bakımından riskli bir duruma düştüğü yargısına varılırsa hakem hemen yarışmayı durduracak ve ilkyardımı göreve çağıracaktır. Hakem Gam-Jeom cezası alacak illegal bir atak uygulayarak rakibini sakatlayan yarışmacıyı mağlup ilan eder. Veya saldırının cezalandırılmamış bir hareket olarak kararlaştırılması durumunda yarışmaya devam edemeyen sporcu mağlup ilan edilecektir.

(Açıklama # 1)

Hakem müsabakanın, sakatlanma veya başka acil bir durum nedeniyle devam edemeyeceğine karar verirse, aşağıdaki önlemleri uygulamaya koyabilir:

1)      Durum kritik ise, müsabık bilincini kaybediyorsa veya kötü/sert bir acıdan ızdırap çekiyorsa, zaman çok önemli ise, ilk yardım vakit geçirilmeksizin çağrılmalıdır ve müsabaka kapatılmalıdır. Bu durumda müsabakanın sonucuna aşağıdakilere göre karar verilecektir:

a.      “Gam-jeam” cezası alacak derecede illegal atak uygulayan ve rakibini sakatlayan müsabık mağlup ilan edilir.

b.      Sakatlanma, legal bir atak, kaçınılmaz bir kontak veya kaza ile olmuşsa, müsabakaya devam edemeyen müsabık mağlup ilan edilir.

c.       Sonuç müsabaka içeriği ile ilgili değilse, galip müsabaka durdurulmadan önceki skora göre belirlenecektir. Müsabaka ilk raund bitmeden durdurulursa, müsabaka geçersiz (yapılmamış) sayılacaktır.

2)      Sakatlanma çok ciddi değilse, “Kye-shi” komutundan sonra müsabık gerekli tıbbi

tedaviyi görebilir.

a.      Tıbbı müdahale için izin: Hakem, tıbbı müdahalenin gerekli olduğuna karar verirse, komisyon doktorundan müdahale isteyebilir.

b.      Müsabakanın tekrar başlaması komutunun verilmesi: Müsabıkın müsabakaya devam edip edemeyeceğine karar vermek tamamen Hakemin kararındadır. Hakem bir dakika içinde her an müsabıktan müsabakaya devam etmesini isteyebilir. Hakem, müsabakaya devam et komutuna riayet etmeyen müsabıkı mağlup ilan edebilir.

c.       Müsabıka, bir dakikalık “Kye-shi” süresi içerisinde tıbbi müdahale yapılırken, “Kye-shi” komutu verildikten 40 saniye sonra Hakem sesli olarak beşer saniyelik aralarla geçen zamanı ilan eder. (40, 45, 50.. gibi) Bir dakikalık süre sonunda, müsabık yerine gelemezse, müsabakanın sonucu ilan edilmelidir.

d.      “Kye-shi” komutu verildikten sonra, komisyon doktorunun ulaşılabilirliğine bakılmaksızın bir dakikalık süre tutulacaktır. Bununla birlikte, tıbbi müdahale gerekli ve doktor yoksa veya ek tedavi gerekli ise, bir dakikalık zaman Hakemin kararı ile durdurulabilir (uzatılabilir).

e.      Bir dakika sonrasında müsabakanın devamı imkansız ise, müsabakanın kararı bu Maddenin; 1) a. Fıkrasına göre verilecektir.

3)     İki müsabık da bir dakikalık süre sonrasında müsabakaya devam edemeyecek durumda ise veya acil bir durum ortaya çıkarsa, müsabakanın sonucuna aşağıdaki kriterlere göre karar verilir:

a.      Sonuç müsabıklardan birinin illegal “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılacak atağı sonrasında ortaya çıkmışsa, atağı yapan mağlup ilan edilir.

b.      Sonuç, “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılmayacak bir illegal atak sonrasında ortaya çıkmışsa, müsabakanın sonucuna, müsabaka durdurulmadan önceki skora göre karar verilecektir. Bununla birlikte, müsabakanın durdurulması birinci raundun sonundan önce olursa, müsabaka geçersiz sayılacaktır ve Organizasyon Komitesi müsabakanın daha sonraki bir tarihte tekrarını kararlaştıracaktır.

c.       Şayet olay iki müsabıkın da “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılacağı bir hareket sonrasında ortaya çıkmışsa iki müsabık da mağlup ilan edilecektir.

(Açıklama # 2)

Yukarıdaki şartlar haricinde ortaya çıkan ve müsabakanın durdurulmasını gerektiren durumlarda aşağıdaki uygulamalar takip edilir:

1)      Kontrol edilemeyen durumlar neticesinde müsabakanın durdurulması gerekirse, Hakem müsabakayı durdurur ve Organizasyon Komitesinin kararı ve direktiflerine göre hareket eder.

2)      Müsabaka ikinci raundun tamamlanmasından sonra durdurulursa, müsabaka tamamlanamazsa, sonuç durdurulmadan önceki skora göre belirlenir.

3)      Müsabaka ikinci raund bitmeden önce durdurulursa, müsabakanın tekrarlanmalı ve bu tekrar prensip olarak üç raund olarak yapılmalıdır.

MAÇA ARA VERME PROSÜDÜRLERİ YOL GÖSTERME:

1.      İllegal bir teknik sonucu tarafından birinin veya ikisinin sakatlanması sonucu

2.      İstenmeden, kazara uygulanan teknik sonucu sakatlanma gerçeklenmiş ise

a)      Kallyo(müsabakayı durdurur).

b)      Shi-gan(maç süresini durdurur).

c)      Kyeshi (bir dakikalık tedavi süresi başlar)

d)      İhlal veya sakatlanmaya göre kyonge, Gam-jeom verir veya herhangi bir ceza vermeden sporcuları bir dakika sonra maça davet eder.

I.Sporculardan biri sakatlanıp devam edemez ise;

–         Gam-jeom cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemezse sakatlanan galip

–         Kyonge cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemez ise sakatlanan mağlup

–         Herhangi bir ceza gerektirmeyen bir kaza ile sakatlanmış ise sakatlanan mağlup

II.Sporculardan ikisi de sakatlanıp devam edemez ise;

–         Gam-jeom cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemez ise ihlali yapan mağlup ancak her iki sporcu da Gam-jeom ihlali yaparsa ikisi de mağlup

–         Kyonge cezası gerektiren bir ihlal veya kazara bir sakatlanmadan dolayı maça devam edemezler ise;

Puanlar toplanarak galip belirlenir. Ancak olay birinci raunt bitmeden olmuş ise yeni bir maç yapılır.

–         Sel yangın deprem vb. nedenlerden dolayı maça ara verildiği zaman ikinci raunt bitmeseydi yeni bir maç yaptırılır.

Madde 20. Hakemlik Yapan Görevliler

1.          Nitelikler

WTF tarafından kaydedilmiş Uluslararası Hakemlik Sertifikasına sahip olmak.

2.          Görevler

1)      Orta Hakem

(1)   Hakem müsabakanın tüm kontrolünü elinde tutacaktır.

(2)   Hakem, “Shi-jak”, “Keu-man”, “Kal-yeo”, “Kye-sok” ve “Kye-shi” komutlarını verecek, galibi, mağlubu, puanların kesilmesini, uyarıları ve müsabakadan çıkmalara karar verecektir. Hakemin tüm ilanları sonuçlar onaylandıktan sonra olacaktır.

(3)   Hakem, belirtilen kurallara göre, bağımsız olarak karar verme hakkına sahip olacaktır.

(4)   Hakem, ek puan veremeyecektir.

(5)   Müsabakanın eşitlik veya skorsuz bitmesi durumunda, üstünlük kararı 4. raund sonunda, Orta Hakem ve Yan Hakemler tarafından birlikte verilecektir.

2)      Yan Hakemler

(1)   Yan Hakemler geçerli puanları hemen işaretleyeceklerdir. .

(2)   Yan Hakemler, görüşlerini Hakem tarafından istendiğinde doğru olarak bildireceklerdir.

3.          Yan Hakemlerin Sorumlulukları

Yan Hakemler ve Hakem tarafından verilen kararlar kesin ve şüpheden uzak olacaktır ve Hakemler, Müsabaka Yüksek Kuruluna karşı sorumlu olacaktır.

4.          Hakemlik yapan Görevlilerin Elbiseleri (Üniformaları)

1)      Hakem ve Yan Hakemler WTF tarafından belirlenen üniformaları giyeceklerdir.

2)      Hakemlik yapan Görevliler, müsabaka alanına, müsabakanın gidişatını engelleyebilecek hiçbir materyal ile çıkmayacaklardır.

(Yorum:)

Hakemler Kurulu Başkanı, hakemlik yapan görevlilerin yanlış görevlendirilmesi durumunda veya görevlendirilen hakemlerden herhangi birinin adil olmayan bir şekilde müsabaka yönettiği veya makul olmayan bir hata yaptığı yargısına vardığında, Teknik Delegasyondan hakemlik yapan görevlilerin yerlerine geçmelerini isteyebilir.

(İyi Yönetim için Esaslar)

Yan hakemlerin, yüze uygulanan  legal atağa birbirinden  farklı puan vermeleri durumunda, örneğin; bir yan hakem bir puan,  diğeri iki puan, ve üçüncü yan hakemin hiç puan vermemesi ve verilen puanların geçersiz sayılması durumunda yan hakemlerden herhangi biri yanlışı işaret edebilir ve diğer hakemler ile birlikte görüşme  isteyebilir. Bu durumda Orta Hakem, “Shi-gan (zaman)” komutunu vererek müsabakayı durdurur ve yan hakemleri görüşlerini sormak üzere toplayabilir. Görüşmeden sonra, Orta Hakem sonucu ilan etmelidir. Bu madde, Hakemin saymada yanlış yapması durumunda ve yan hakemin Hakem sayarken “Seht (üç)” veya “Neht (dört)” farklı bir görüşe sahip olması durumuna da uygulanabilir.

Madde 21. Kayıt Yapan Görevli

Kayıt yapan görevli, müsabakanın süresini, bitimini ve raundlarını tutacak, duraklama, verilen puanların ilanı ve kaydı, cezaların ilanı ve kaydı gibi işlemleri yerine getirecektir.

Madde 22. Hakemlik Yapacak Görevlilerin Atanması

1.          Hakemlik Yapacak Görevli Ekibin Oluşturulması

1)      Elektronik olmayan safeguardların kullanıldığı durumlarda, görevli hakem ekibi bir (1) orta hakem ve dört (4) yan hakemden oluşacaktır.

2)      Elektronik safeguard kullanıldığı durumlarda, görevli hakem ekibi bir (1) orta hakem ve iki (2) yan hakemden oluşacaktır.

2.          Hakemlik Yapacak Görevlilerin Atanması

1)      Hakem ekibinin görevlendirilmesi, müsabaka programı kesinleştikten sonra yapılacaktır.

2)      Aynı milliyetten olan orta hakem ve yan hakemler olduğu durumlarda, aynı milliyetten herhangi bir müsabık bu müsabakaya atanmayacaktır. Bununlar birlikte, hakemlik yapan görevlilerin yetersiz olması durumunda yan hakemler için bu kural da istisna yapılacaktır.

(Yorum)

Niteliklerin, görevlerin, organizasyonların vb. detayları WTF’nin Uluslararası Hakemlerin Yönetimi Tüzüğü’ne göre olacaktır.

Madde 23. Kurallarda Belirtilmeyen Diğer Problemler

Kurallarda belirtilmeyen bir durum, problem ortaya çıktığında, aşağıdaki gibi hareket edilecektir:

1.      Müsabaka ile ilgili olarak ortaya çıkan problemler, ilgili müsabakaya hakemlik yapan görevliler tarafından oydaşma (konsensus) ile karara bağlanacaktır.

2.      Özel bir müsabaka ile ilgili olmayan problemler, Yürütme Kurulu veya vekili tarafından karara bağlanacaktır.

3.      Organizasyon Komitesi, her müsabaka alanında, müsabakayı kaydedecek ve saklayacak bir video-kayıt cihazı bulunduracaktır.

Madde 24. Yüksek Hakemlik (Uyuşmazlıkları karara bağlayan Hakemlik) ve Yaptırımlar

1. Yüksek Hakemler Kurulunun oluşturulması

1)      Üyelerin nitelikleri: WTF Yürütme Kurulu Üyeleri veya WTF Başkanı veya Genel Sekreteri tarafından önerilen yeterli düzeyde Taekwando bilgi ve deneyimine sahip kişiler. Teknik Delege resmi görevli üyesi olacaktır.

2)      Kompozisyon/yapı: Teknik Delegeye ek olarak bir başkan altıdan daha az üye olacaktır.

3)      Başkan ve Yüksek Hakemler Kurulu üyeleri, WTF Genel Sekreterinin önerisi ile WTF Başkanı tarafından atanacaktır.

2.   Sorumlulukları: Yüksek Hakemler Kurulu, itirazlar ile ilgili olarak, kendi kararlarına göre yanlış verilen kararları düzeltecek, yanlış karar veren veya illegal davranış sergileyen görevliler hakkında disiplin işlemini gerçekleştirecek, sonuçları WTF Genel Sekreterliğine gönderecektir. Yüksek Hakemler Kurulu Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesi olarak da yetkilendirilecektir ve müsabakada ortaya çıkacak sorunların yönetimini de üstlenecektir.

3.  İtiraz Kuralları

1)      Hakemlerden birinin kararına itiraz edildiğinde, takımın resmi delegasyonu kararın tekrar değerlendirilmesi için  (İtiraz dilekçesi) Yüksek Hakemler Kuruluna, belirlenen itiraz ücreti ile birlikte ilgili maçtan sonra 1O dakika içinde başvuracaktır.

2)      Tekrar değerlendirme, ilgili her müsabıkın milliyetinden olan üyeler çıkarıldıktan sonra yapılacak ve değerlendirme sonundaki karar çoğunluk oyu ile alınacaktır.

3)      Yüksek Hakem Kurulu, hakemlik yapan görevlileri işlemin onayı için çağırabilecektir.

4)      Yüksek Hakem Kurulu tarafından varılan karar son karar olacaktır ve daha sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

2)      Yaptırım Prosedürleri

1)      WTF Başkanı veya Genel Sekreteri (Bu ikisinin yokluğunda, Teknik Delege),  Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesi’nden, aşağıdaki davranış/eylemlerden herhangi biri müsabık veya antrenörü tarafından yapıldığında/işlendiğinde, karar vermesini isteyebilir:

a.      Müsabakanın seyrine/yapılmasına engel olunduğunda,

b.      Seyircileri kışkırtmak veya yanlış dedikodular yayıldığında.

2)      Değerlendirme haklı çıktığında Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesi, konu hakkında inceleme yapacak ve gerekli disiplin işlemlerini başlatacaktır. İnceleme sonuçları kamuoyuna duyurulacak ve daha sonra WTF Sekreterliğine bildirilecektir.

3)      Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesi, ilgili kişiyi işlemin onayı için çağırabilecektir.

(Yorum:)

Hakemler Yüksek Kurulu en az beş uygun üyeden oluşmalı ve Üyeler Kurulunun sayısı tek sayı olmalıdır.

(Açıklama # 1)

Aynı milliyetten olan üyelerin çıkarılması …: “Hakemler Yüksek Kurulunda, müsabıklardan birisi ile aynı milliyetten olan üye varsa bu üye Kuruldan çıkarılmalıdır. Kurul üyelerinin sayısı her durumda tek rakamlı olmalıdır. Uygun olmayan durumdaki kişi Başkan ise, kalan üyeler geçici olarak bir başkan seçeceklerdir.

(Açıklama # 2)

Hakemler Yüksek Kurulu, Teknik Delegasyona, hakemlik yapan görevlilerin değiştirilmesini önerebilir. Teknik Delegasyon, Hakemler Yüksek Kurulu Başkanının isteği doğrultusunda Hakem Başkanını, hakem görevlilerin değiştirilmesi hususunda bilgilendirebilir.

(Açıklama # 3)

Değerlendirme Kuralları:

1)      İtiraz başvurusu gözden geçirildikten sonra, itiraza konu müsabaka “kabul edilebilir” veya  “kabul edilemez” kriterine göre ele alınacaktır.

2)      Gerekli durumlarda, Kurul, Orta Hakem ve Yan Hakemlerin görüşlerini dinleyebilir.

3)      Gerekli durumlarda, Kurul, yazılı veya görsel kayıt verileri gibi kararın materyal delillerini gözden geçirebilir.

4)      Değerlendirmeden sonra, Kurul çoğunluk kararını oluşturmak için gizli oylama yapar.

5)      Başkan, değerlendirme sonuçlarını ortaya koyan yazılı bir rapor hazırlar ve bu değerlendirmenin kamuoyu tarafından bilinmesini sağlar.

6)      Kararın uygulanması:

(1)        Müsabaka sonucunun belirlenmesinde, skorun hesaplanmasında veya müsabıklardan birinin yanlış kimliklendirilmesi durumunda, karar ters uygulanır. (önceden verilen kararın tersi verilir.)

(2)        Kuralların uygulanmasındaki yanlışlıklar: Kurul, Hakemin Müsabaka Kurallarını açıkça ihlal eden bir yanlış yaptığını belirlerse, yanlış sonucunda ortaya çıkan durum düzeltilecek ve Hakem cezalandırılacaktır.

(3)        Olgulara dayanan, yargı yanlışları: Kurul, vuruşun şiddeti, eylemin veya temasın sertliği, kasıt, bir hareketin ilanı veya yeri hakkında tereddüt etmek gibi durumlarda, Hakemlerin yanlış yargıda bulunduğuna karar verirse, mevcut karar değiştirilmez ve yanlışı görülen görevliler cezalandırılır.

(Açıklama # 4)

Yaptırımlar Yüksek Komitesi: Yaptırımların değerlendirilmesi kuralları Yüksek Hakemliğinkilerle uyumlu olmalıdır ve yaptırımların detayları Yaptırımlar Yönetmeliği ile uyumlu olmalıdır.